CORIANDER NGò Rí

Contactinformation


Coriander Ngò Rí 

16 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão
Quận 1 Hồ Chí Minh

Delivery times

Thứ Hai
10:00 - 14:00
17:30 - 21:30
Thứ Ba
10:00 - 14:00
17:30 - 21:30
Thứ Tư
10:00 - 14:00
17:30 - 21:30
Thứ Năm
10:00 - 14:00
17:30 - 21:30
Thứ Sáu
10:00 - 14:00
17:30 - 21:30
Thứ Bảy
10:00 - 14:00
17:30 - 21:30
Chủ Nhật
10:00 - 14:00
17:30 - 21:30