CORIANDER NGò Rí

CORIANDER NGò Rí Thai Cuisine

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 028 3837 1311


Coriander Ngò Rí 

16 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão
Quận 1 Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
10:00 - 14:00
17:30 - 21:30
Thứ Ba
10:00 - 14:00
17:30 - 21:30
Thứ Tư
10:00 - 14:00
17:30 - 21:30
Thứ Năm
10:00 - 14:00
17:30 - 21:30
Thứ Sáu
10:00 - 14:00
17:30 - 21:30
Thứ Bảy
10:00 - 14:00
17:30 - 21:30
Chủ Nhật
10:00 - 14:00
17:30 - 21:30